keskiviikko 2. marraskuuta 2016

TULEVAISUUDEN ENERGIAA ESPOOSEEN tilaisuudessa 2510.2016


TULEVAISUUDEN ENERGIAA ESPOOSEEN
1.Osallistuin alla kuvattuun tilaisuuteen Espoon sos.dem. valtuustoryhmän edustajana pj Martti Hellestömin ilmoittamana.
Tilaisuudessa oli noin 60 hekilöä, sali taäysi.
2. Kolme ansiokasta alustuspuheenvuoroa löytyy tästsä linkistä
http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=4712-ekekdmeglk&l=FI
Kannattaa lukea.
3. Paneelissa totesin mm. Espoon kaupunki on äskettäin valittu kestävän kehityksen kärkikaupungiksi Euroopassa. Suomessa on kesällä 2016 todettu Espoon kestävän kehityksen ohjelman olevan tehokkain Suomessa. Tämä kärkiasema on vahvuus jonka säilyttäminen merkitsee vahingollisten päästöjen vähenemistä ja ympäristöolosuhteiden paranemsita jatkossa.
Konkreettisena lähiajan kaupungin toimena esitin, että maalämmön laajamittaista käyttöön ottoa edistetään kaupungin myöntämällä 2000-3000 euron kannustusrahalla taloa ja asuntoa kohden. Toiseksi aurinkokennojen hinnan nyt halvenuttua kaupungin pitäisi kattaa rakennustensa katot aurinkopaneeleilla ja ohjata saatu energia sähköverkkoon. Vielä vastasin kysymyksiin mm. puutalorakentamista tulee suosia ja maalämmön otto kaupungin tiealueilta ja vastavilta pitäisi sallia. Lopuksi totesin että Espoon vahvuus on, että kaikki valtuustoryhmät ovat yksimielisesti viime maanantaina 17.10. hyväksyneet kestävän kehityksen ohjelman. Samoin on hyväksytty aiemmin tänä vuonna yksimielisesti ilmasto suojelu sopimus. Espoossa on tehokkaat ohjelmat jotka pitää myös panna täytänttöön. Suomessa ohjelmat ja suunnitemat jäävät usein arkistoihin toteuttamatta. Espoossa näin ei saa käydä.
Jarkko Rahkonen sd valtuustoryhmän jäsen, varavaltuutettu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tulevaisuudenienergiaa Espooseen -keskustelutilaisuus 20.10. Albergassa. Järjestäjinä Espoon kaupunki ja Maan ystävät
Saatesanat
Suomi ja muut maailman maat sitoutuivat Pariisin sopimuksessa ilmastonmuutoksen tehokkaaseen hillitsemiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunkialueiden on vähennettävä ilmastopäästönsä murto-osaan nykyisestä.
Mitä Espoo tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Mitä tapahtuu Fortumin energiantuotannolle? Mitä tiedemaailma suosittelee ja mitä kansalaisyhteiskunta tekee asialle? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten Espoon osuus ilmastohaasteesta ratkaistaan!
Keskustelun juontaa ajatushautomo Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen.
OHJELMA
Tervetuloa
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja Kestävä kehitys -ohjelman puheenjohtajaSirpa Hertell, Espoon kaupunki
Ilmastonmuutos toimintaympäristön muutosajurina – pitääkö huomisen ongelmat ratkaista jo tänään?
Johtava asiantuntija Janne Peljo, Sitra
Fortumin ja Espoon tavoitteet energiayhteistyössä
Kehitysjohtaja Niko Wirgentius, Fortum Oyj
Kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala, Espoon kaupunki
Espoon Asuntojen ilmastoystävälliset energiaratkaisut
Toimitusjohtaja Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy
Kohti hiilivapaata Espoota - järjestöjen odotukset
Kampanjakoordinaattori Hanna Hakko, Hiilivapaa Espoo -kampanja
Paneelikeskustelu: Tulevaisuuden energiaa Espooseen
Keskustelemassa alan asiantuntijoita ja Espoon kaupunginvaltuutettuja: Sirpa Hertell (vihr) Mikko Peltokorpi (kok). Jarkko Rahkonen sos.dem

tiistai 13. tammikuuta 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014/Talouspolitiikkaa kevään 2015 uuden hallituksen ohjelmaan

Tässä linkki viiden professorin talouspolitiikka raporttiin:xxxxx http://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/images/docs/tpan_raportti_2014.pdf Pahoittelen ettei linkki avaudu tässä, mutta sen voi googlettaa ja avata sitten. ***************

 Esipuhe 
 Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin tammikuussa 2014 tuottamaan riippumaton arvio talouden tilasta ja harjoitetusta talouspolitiikasta. Valtioneuvoston asetuksen (61/2014) mukaan neuvoston tehtävänä on arvioida 1) talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta 2) talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta 3) talouspolitiikan valmistelussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua 4) talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin 5) talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta 6) talouspolitiikan instituutioiden ja julkisen talouden rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta. Valtioneuvosto nimittää neuvoston jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi korkeakoulujen taloustieteellisten yksiköiden ja Suomen Akatemian ehdotuksen perusteella. Neuvoston jäsenet ovat yliopistojen professoreita, jotka osallistuvat neuvoston toimintaan oman toimensa ohella. Neuvostolla on puolipäivätoiminen pääsihteeri. Neuvosto toimii Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteydessä, mutta on siitä riippumaton.

Nyt julkaistava raportti on neuvoston ensimmäinen raportti. Tässä raportissa keskitymme ajankohtaiseen taloustilanteeseen ja aggregaattitason finanssipoliittisiin Talouspolitiikan valmistelusta tehdään huomioita keskittyen verotyöryhmään ja eläkeuudistustyöryhmään. Yksittäisistä politiikkakysymyksistä tässä raportissa analysoidaan yksityiskohtaisemmin eläkeuudistusta koskevaa työmarkkinajärjestöjen ehdotusta sekä kuntatalouden makrotason ohjauksen uudistusta, jotka kumpikin ovat hallituksen rakennepoliittisen ohjelman keskeisiä osia. Moni muu rakennepoliittiseen ohjelmaan kuuluva uudistus joudutaan tässä yhteydessä jättämään käsittelemättä, koska uudistusten yksityiskohdat eivät vielä ole riittävällä tarkkuudella selvillä. Toisaalta esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta tehdään yksityiskohtaista analyysiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista on varattu 100 000 euroa neuvoston työtä tukevaa tutkimustoimintaa varten. Tämän rahoituksen turvin on käynnistetty kolme tutkimushanketta. Jukka Lassilan, Niku Määttäsen ja Tarmo Valkosen arvio eläkeuudistuksen vaikutuksista sekä Antti Moision selvitys kuntatalouden makro-ohjauksen uudistuksesta julkaistaan tämän raportin yhteydessä. Jarkko Harjun, Tuomas Kososen ja Tuomas Matikan tutkimus veropolitiikan vaikutuksesta työvoiman tarjontaan valmistuu vuonna 2015 ja sitä käsitellään tarkemmin neuvoston seuraavassa raportissa.

Neuvosto on kuullut kokouksissaan useita asiantuntijoita. Haluamme kiittää valtiosihteeri Martti Hetemäkeä valtiovarainministeriöstä, finanssipolitiikan tarkastuksen päällikköä Heidi Silvennoista valtiontalouden tarkastusvirastosta, tutkija Olli Kärkkäistä Eduskunnan tietopalvelusta, tutkimusjohtaja Antti Moisiota Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, ja tutkimusohjaaja Niku Määttästä sekä tutkimusjohtaja Tarmo Valkosta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta näkemyksiensä jakamisesta neuvoston kanssa.

 Arviointineuvoston raportti perustuu julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, joita ei kuitenkaan kaikilta yksityiskohdiltaan ole julkaistu. Myös julkaistujen laskelmien tulkitseminen on usein haasteellista. Kiitämme Kaarlo Reipasta ja Ismo Riskua Elä- keturvakeskuksesta, Reijo Vannetta TELA:sta, Veli Lainetta Euroopan komissiosta, Benjamin Strandbergia Kuntaliitosta, Mikael Kirkko-Jaakkolaa Veronmaksajain Keskusliitosta sekä Jonna Berghälliä, Tuulia Hakolaa, Marketta Henrikssonia, Mauri Kotamäkeä, Mikko Spolanderia, Arvi Suvantoa, Veliarvo Tammista ja Lauri Taroa valtiovarainministeriöstä lukuisia yksityiskohtia koskeviin kysymyksiin vastaamisesta ja avusta aineistojen hankkimisessa. 5

Raportin tekstin kirjoittamiseen ovat osallistuneet kaikki arviointineuvoston jäsenet. Meille on ollut merkittävää hyötyä keskusteluista ja muiden tutkijoiden kommenteista eri raportin osiin. Kiitokset tästä Mika Malirannalle, Jukka Pirttilälle, Matti Tuomalalle, Juhana Vartiaiselle, Seija Ilmakunnakselle, Jukka Pekkariselle Eugen Koeville, Rauli Sventolle, Seppo Karille, Jari Vaniomäelle, Jarkko Harjulle, Tuomas Matikalle, Tuomas Kososelle ja Vesa-Matti Heikkurille. Haluamme myös kiittää hallintojohtaja Raija-Liisa Aaltoa Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta avusta neuvoston perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä Maija-Liisa Järviötä, Henri Lassanderia, Anita Niskasta, Annika Nivalaa ja Päivi Tainiota raportin kieli- ja ulkoasuun, julkaisuun sekä arviointineuvoston www-sivuihin liittyvissä kysymyksissä. Vastuun raportin sisällöstä kannamme luonnollisesti kokonaan itse.

 Helsingissä 13.1.2015            HUOMAA, yllä olevasta linkistä pääsee itse raporttiin.
 Roope Uusitalo puheenjohtaja 
Mikko Puhakka varapuheenjohtaja
 Liisa Laakso, Kaisa Kotakorpi, Torben Andersen 
Teemu Lyytikäinen pääsihteeri

maanantai 12. tammikuuta 2015

Hasbara - mielipiteen muokkauksen taide

Hasbara - mielipiteen muokkauksen taide 3.2.2013 17:04 Riikka Söyring Olen kopioinut Riikan erinomaisen yleisen mielipiteen manipulointi-kirjoituksen tähän blogiin/JR Kirjoitus voi olla hankala lukea, en ole halunut sitä editoida - kannattaa lukea! Riikka Söyring on julkaissut useita kirjoituksia Itsenäisyyspuoluetta lähellä olevassa nettilehdessä. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies ja diplomaatti Chas Freeman Jr selittää, kuinka sinut ohjataan sallittuun suuntaan, valtarakenteita tukevaan todellisuustunneliin, ja pidetään siellä - miten itsesensuurin mekanismi rakennetaan. Hasbara - mielipiteen muokkauksen taide Yhdysvaltain ulkoministeriön palveluksessa uran tehnyt, jo eläkkeellä oleva Charles W. "Chas" Freeman Jr käsittelee mielenkiintoista aihepiiriä Ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston (Council on Foreign and Defence Policy) juhlavuoden konferenssissa 1. joulukuuta 2012 pitämässään paneelipuheenvuorossa. Freeman Jr on toiminut mm. Yhdysvaltain lähettiläänä Saudi-Arabiassa. Freemanin aihe on "kerronnan kontrollointi ja informaation manipulointi modernin sodankäynnin välineenä". "Israelilaiset kutsuvat tätä hasbaraksi", Freeman kertoo, "ja koska israelilaiset ovat epäilemättä kaikkein lahjakkaimpia tämän taidemuodon harjoittajia nykyaikana, tuntuu asianmukaiselle käyttää taidemuodosta hepreankielistä nimitystä." Vaikka Freeman mainitsee Israelin, käyttää Israelia esimerkkinä, ei ole syytä takertua siihen, vaan keskittyä kuulemaan, mitä hänellä on sanottavanaan manipuloinnista ja kerronnan kontrolloinnista yleisesti ottaen, sekä menettelyjen vaikutuksesta yleiseen ja omaan mielipiteeseen. Freeman kertoo, että hasbara käännetään yleensä "selitykseksi", mutta että käännös ei tee konseptille oikeutta, hasbara on enemmän. Hasbara kytkee informaatiosodankäynnin kanssa yhteen samaan aikaan monta tavoitetta. Näitä yhdistettyjä tavoitteita ovat 1) valtion strategiset pyrkimykset luoda yhtenäisyyttä kotirintamalla2) varmistaa liittolaisten tuki3) murtaa yritykset muodostaa vastarintaa4) päättää tavasta, jolla asiat esitetään ja määritellään mediassa, älymystön keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa5) määritellä ne rajat ja suuntaviivat, joiden sisällä poliittisesti korrektin keskustelun annetaan tapahtua6) viedä "laillisuus" kriitikoilta ja heidän esittämiltään argumenteilta sekä 7) muovata yleistä mielipidettä ja suuren yleisön tekemiä tulkintoja kansainvälisten neuvottelujen tuloksista. Hasbara on moniulotteinen ja hyvin digitaaliaikaan soveltuva, Freeman kuvailee: "Se on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhde, jossa valtio johtaa ja asialle omistautuneet vapaaehtoiset seuraavat toteuttamalla informaatiostrategiaa. Kokonaisvaltaisuudessaan ja monimutkaisuudessaan hasbara on kuin kampanjasuunnitelmien päästrategia tai julkisen diplomatian yksisuuntaisuus." Hasbaralla on juurensa aiempin aikojen konsepteissa eli propagandassa, sensuurissa sekä agitpropissa (taiteen, musiikin ja kirjallisuuden kautta levitetty propagandistinen mielipiteen muokkaus, joukkotiedotuksen valvonta, kouluissa käytetyn materiaalin valvonta jne). Freeman täsmentää: "Sensuurin, agitpropin ja propangandan tavoin hasbara on laskelmoitua kommunikointia, jonka tarkoitus on vaikuttaa kognitioon (havainnot, tieto, ajattelu, huomiointi ) sekä käytökseen manipuloimalla käsityksiä ja havaintoja (perception) asioiden syistä sekä muovata kantaa ja mielipidettä (position) yksipuolisella argumentoinnilla, ennakkoasenteita sisältävällä aineistolla tai tunteisiin vetoamalla." "Toisin kuin edeltäjänsä - sensuuri, propaganda, agitprop - hasbara ei pyri ainoastaan kiillottamaan tai tahraamaan kansallisia huolenaiheita tai tarjoamalla ainoastaan omia teesejään tukevaa aineistoa. Hasbara pyrkii myös aktiivisesti istuttamaan mieleen poliittisesti korrektia sanomaa niin kotimaassa kuin ulkomailla tavalla joka edistää itsesensuuria. Hasbara toisinsanoen pyrkii minimoimaan suuren yleisön halua harkita sellaista tietoa, joka yhdistetään näkökulmiin, yksilöihin tai ryhmiin, jotka on määritelty poliittisesti ei-hyväksyttäviksi." Toisin sanoen hasbaran avulla suoritetulla itsesensuurin istuttamisella rajoitetaan myös vaihtoehtoisen tiedon leviämistä sosiaalisessa mediassa, sen harkitseminen estetään niin ettei kohde ymmärrä joutuneensa manipuloiduksi. (Toim.huom. Itse olen pannut merkille, että tiettyjen sanojen lausuminen - salaliittoteoria, rokotekriittinen, natsi, kansallissosialismi, homeopatia, vaihtoehtolääketiede jne - laukaisevat monissa tunnepitoisen sulku-reaktion, joka estää huomaamasta, mitä tosiasiassa sanotaan.) Freemanin mukaan aiemmin valtioiden pyrkimykset muokata yleistä mielipidettä kotimaassa ja ulkomailla olivat pääasiassa kahden keinon varassa: suostuttelevan informaation tuottaminen sekä sensuuri, jolla estettiin yleisön pääsy vastakkaiseen informaatioon. Sensuuria harjoitettiin häiritsemällä tiedon saantia ja vähentämällä tiedon virtaa. Hasbara taas on omaksunut tiedon vapaan virtauksen mielipiteen markkinapaikoilla, ja siinä viitekehyksessä se pyrkii rakentamaan valikoivaa kuuntelemista. Tarkoitus on rajoittaa tiedon kysyntää, ei sen virtausta. "Vaikka hasbara sisältääkin yrityksiä estää tiedon virtaus informaatioteknologian eri sovellusten kautta, se keskittyy kuitenkin rajoittamaan yleisön kykyä tiedon vastaanottamiseen. Tässä viitekehyksessä hasbara tunnistaa kerronnan kontrollin potentiaalisena aseena. Kerronta on retoriikan (puhetaito) elementti; perusosa. Se määrittelee ja rajaa viitekehyksen sekä asiayhteyden. Kun sitä menestyksekkäästi tyrkytetään, se tuottaa kognitiivisen suotimen, havainto- ja mielipidefiltterin. Narratiivi; kerronta, tarina tarjoaa kattavan, sisältöpitoisen runkorakenteen, viitekehyksen jossa yhdistellä ja tulkita tapahtumia. Tarinankerronta vahvistaa "ryhmäajattelua", osoittaa sen "todeksi" perustamalla ja vakiinnuttamalla yhdenmukaisuuden, ja siten myös eristämisen, ulkopuolelle sulkemisen lähtökohdan." Politiikassa, Freeman sanoo, havainto on realiteetti, todellisuus. Tarinankerronta legitimisoi, laillistaa tietyt havainnot ja tekee muista "laittomia". Tarinankerronnalla voidaan vahvistaa stereotypioita istuttamalla suosittavia tai vähätteleviä nimilappuja tietoon tai tietolähteeseen. Sellaiset nimilaput altistavat tiedon vastaanottajat hyväksymään jotkin asiat luotettavina, olemaan uskomatta muita ja näkemään muut niin tahriintuneina tai epäuskottavina että heidät voidaan - ja että heidät pitääkin - sulkea ulos ja jättää huomiotta. (Ei sattumalta, pitäytyminen narratiiviin on yleisin syy tiedustelu-epäonnistumisiin: kykenemättömyys hyväksyä tai harkita sellaista todistetta, joka nouseen prosessin aikana esiin hyväksytyn viitekehyksen ja rakenteen ulkopuolelta). Freeman käyttää esimerkkinä tuolloin ajankohtaista Israelin hyökkäystä Gazan alueelle. Gazan pommitus tapahtui marraskuussa 2012, ja Freeman piti puheensa joulukuussa 2012. Hän sanoo: "Kuten hiljattain Gazassa tapahtuneet taistelut kuvittavat, modernilla valtiolla on käytössään laaja valikoima keinoja, jolla luoda ja ylläpitää kerrontaa. Israel ilmoitti sodasta twitterin kautta. Sen jälkeen Israelin kontrolloimat tai ohjaamat lähteet kyllästivät amerikkalaisen median puheenaiheilla, joita aiemmin ehdollistetut toimittajat tai uutisankkurit eivät kyseenalaistaneet. Valtamediassa käytettyjen perinteellisten tekniikoiden - agitprop, disinformaatio, propaganda - lisäksi Israelin hasbara-koneisto käytti runsaasti keskittyneitä kommunikaatiokanavia - Facebook, Twitter, Youtube - hyväkseen. Hasbara-koneisto hukutti yleisön asialleen suosiollisella tiedolla samalla kun se jätti pois tietoa, joka ei tukenut sen teesejä. Tämä kaikki heijasti huolellista suunnittelua ja valmistelua." Freemanin mukaan yleistä mielipidettä muokataan yhä enenevässä määrin sosiaalisessa mediassa. "Israelin valtio on organisoinut siviilihallinnon sekä armeijan yksiköitä hyödyntämään tätä, mukaanlukien nettisivustojen perustaminen, sosiaalisessa mediassa olevat tilit ja väärän henkilöllisyyden alla lähetetyt viestit. Se on oppinut manipuloimaan selaimien toimintaa, hakukoneiden algoritmeja ja muita automatisoituja mekanismeja, jotka kontrolloivat sitä, mitä tietoa internetin käyttäjille tarjotaan. Sellaisella manipuloinnilla varmistetaan mitä tietoa saadaan tai ei saada vastauksena tehtyihin hakuihin. Se voi määrätä suuremman näkyvyyden materiaalille tai analyyseille, joka on kriittistä lähteiden suhteen, kuin uudemmille teksteille, jotka suosivat niitä. Se voi järjestää haun näyttämään ainoastaan myönteistä tai kielteistä kommentointia tai informaatiota aiheesta." Joissain maissa, kertoo Freeman, kuten Yhdysvalloissa, Israel luottaa aktivisti-sympatiseeraajien muodostamaan "viidenteen kolonnaan". Viides kolonna moninkertaistaa Israelin viestinnän, tyrmää ja tekee epäluulon alaiseksi kaikki väitteet, jotka kyseenalaistavat Israelin esittämät argumentit, tosiasiat ja sepitelmät sekä kyseenalaistaa niiden henkilöiden moraalin, jotka kyseenalaistavat Israelin väittämät. Freeman toteaa Israelin käyttävän älykkäästi hyväkseen kaikkia yksityisen ja julkisen kumppanuussuhteen tarjoamia propagandamahdollisuuksia. Esimerkkinä yksityisen ja julkisen (Public-Private Partnership) sulautumisesta Freeman antaa opiskelijoille ja Israelin asian edistäjille laaditun, Jewish Agency for Israelin sponsoroiman Hasbara Handbook-käsikirjan, jonka voi ladata netistä. Käsikirjassa opastetaan esimerkkien avulla, miten Israelin asiaa voidaan ajaa. Hasbara-käsikirja selostaa monia erilaisia pettämään tarkoitetun retoriikan ja propagandan standarditekniikoita, harjoittaa argumentointiin sekä esittää harjoitusohjelman, jossa opitaan sekä kannattamaan että vähättelemään uskottavasti. Käsikirja painottaa myös nimittelyn ja leimaamisen tärkeyttä - kuinka yhdistetään henkilö tai idea kielteiseen symboliin. Henkilön tai idean yhdistäminen kielteiseen symboliin tekee hänen esittämänsä ajatukset - vaikka olisivat tosia, perusteltuja ja harkitsemisen arvoisia - lähes mahdottomiksi ottaa edes mietintään.Tämä voidaan hoitaa nimittämällä henkilö anti-semitistiksi tai "itseään vihaavaksi juutalaiseksi", Freeman selventää, ja jatkaa kertomalla CAMERA:n (Committee for Accuracy in Middle East Reporting, "Lähi-Idän raportoinnin täsmällisyyden komitea") toiminnasta. Freemanin mukaan CAMERA on järjestö, joka on pahamaineisen kuuluisa tavastaan mustata kaikkien niiden mainetta, jotka kritisoivat Israelia millään lailla tai levittävät tapahtumakuvauksia, jotka poikkeavat Israelin virallisesta kerronnasta. CAMERA myös julkaisee kuukausittain ilmestyvää lehteä, joka on täynnä hasbara-materiaalia Yhdysvalloissa opiskelevien juutalaisten käyttöön. Vastaavaa materiaalia tarjoavat useat Israeliin kallellaan olevat ajatushautomot sekä Israelin itsensä ylläpitämät nettisivut, Freeman kertoo.Myös amerikanjuutalaisten seurakuntien rabbit on valjastettu saattamaan seurakuntalaiset liikekannalle. Rabbit kehottavat seurakuntalaisia vyöryttämään "Israelin vastainen media" sähköpostein ja mielipidekirjoituksin, joissa "oikaistaan" "vääriä" käsityksiä, tähdentää Freeman. Freeman sanoo myös, että vaikka muissa maissa ei olekaan aivan vastaavaa uskonnollisten johtajien verkostoa, joka järjestäisi opintotilaisuuksia, joissa koulitaan tottelevaisuuteen Israelia kohtaan, on niissä kuitenkin telekommunikaatio- ja sosiaalisen median verkosto, jossa organisoida kampanjoita. Gazan sodan aikana, Freeman toteaa, Israel pyrki aina kuvaamaan itsensä viattomana uhrina, joka on syyttään joutunut järjettömän vihan täyttämien arabien hyökkäysten kohteeksi. "Ainakin Yhdysvalloissa Israel oli melkoisen menestyksekäs näiden pyrintöjensä kanssa. Huolimatta sellaisista tosiasioista kuin että Israel itse kärjisti tilanteen niin, että se johti sotaan ja laukoi tuhat kertaa enemmän ammuksia Gazaan kuin gazalaiset Israeliin; ja että Israelilla on yksi maailman kehittyneimpiä ilmavoimia kun taas gazalaisilla ei ole ilmavoimia lainkaan; ja että Israelilla on yksi maailman hienostuneimpia puolustusjärjestelmiä Gazan kotitekoisia ohjuksia vastaan; ja että Israel tappoi 32 kertaa enemmn gazalaisia kuin gazalaiset israelilaisia - niin sittenkin useimmat amerikkalaiset keskustelivat aiheesta siltä näkökannalta, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Melkein kukaan ei maininnut sitä tosiasiaa, että ennen tätä viimeisintä sotaa, Gazan alue oli ollut Israelin piirittämä viimeiset kahdeksan vuotta", Freeman kuvittaa hasbara-koneiston voimaa mielipiteen muokkauksessa. "Ja niin pian kuin Egyptin presidentti Morsi sai aikaan välirauhan Israelin ja Gazaa hallitsevan Hamasin välillä, "hasbaristit" aloittivat uuden Gazan sodasta kertovan tarinan, jossa sotaa tarkasteltiin aiemmin mainitsemattomien (ja täysin keksittyjen) Iran-kytköksien kautta. Tietoisina siitä että sodan jälkeen sotaa käydään rauhansopimuksen toteuttamisen kautta, hasbaristit aloittavat hiljaisen kampanjan varmistaakseen, että rauhansopimuksen kiistakohdat ratkaistaan Israelin eduksi", Freeman muistelee. "Israel on pieni maa, ja riippuvainen siitä, että Yhdysvalloista tuleva taloudellinen ja sotilaallinen tuki jatkuu. Kuinka hyvänsä Israelin harjoittaman politiikan viisautta - tai viisauden puutetta - arvioidaankaan, tässä viitekehyksessä tuskin on yllättävää, että Israel on ollut johtoasemassa informaatiosodankäynnin tärkeyden ymmärtämisessä sekä uusien tapojen, jolla tietoa hyödyntää, kehittäjänä. Mihin Israel on näyttänyt tietä, sinne muiden voidaan odottaa seuraavan." "Aiskhylos sanoi, että sodan ensimmäinen uhri on aina totuus. Mutta jos totuus on sekä taottavissa, mukautuvainen, ja - digitalisoituna ja uudelleenmuovattuna - myös sodan osapuoli? Modernissa sodankäynnissä muokattavissa oleva informaatioympäristö voi olla yhtä tärkeä kuin sotatoimialueen kontrollointi. Israelin hasbara-konsepti osoittaa, kuinka tämä voidaan toteuttaa digitaali-aikakaudella. Se on tutkimisen arvoinen aihe", Freeman lopettaa. Toimittajan kommentti: Freemanin esitelmää tuskin voi kutsua "puheenvuoroksi rauhan puolesta" tai luotettavan informaation levittämisen puolesta. Kuitenkin se sisältää monta tärkeää tietoa keinoista, joilla meitä ohjataan katsomaan vain yhteen, haluttuun suuntaan. Kenties tähän Freemanin puheenvuoroon tutustuminen opettaa arvioimaan kaikkea tarjottua tietoa uudella tavalla, kysymään itseltään "Mitä näkökulmaa minulle yritetään tässä artikkelissa tai puheenvuorossa myydä?". Kysymään miksi jotakuta henkilöä nimitetään natsiksi, juutalaisten suosijaksi, kommariksi, ei-asiantuntijaksi ...miksi henkilölle tai asialle yritetään antaa tietty nimilappu ja ohjata puhe asiasta toiseen. Lähde: MEPC, Middle East Policy Council - Charles W. Freeman Jr: Hasbara and the Control of Narrative as an Element of Strategyhttp://www.mepc.org/articles-commentary/speeches/hasbara-and-control-narrative-element-strategy Liitteet: WUJS: Hasbara Handbook: Promoting Israel on Campushttp://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf Rabbi Gerald C. Skolnik, Forest Hills Jewish Center, Queens, New York, 20 November 2012http://www.thejewishweek.com/features/rabbis-world/ayin-ltzion-tzofia-feeling-israels-pain Hasbara-kerronnan ääriesimerkki: Washington Post editorial writer, Charles Krauthammer: "Why Was There War in Gaza?" November 23, 2012http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-why-was-there-war-in-gaza/2012/11/22/c77582e8-3412-11e2-bfd5-e202b6d7b501_story.html?hpid=z2 Hasbara-kerronnan ääriesimerkki 2: Washington Post, Jennifer Rubin: "Chuck Hagel´s colleague: So many Jews, so much disloyalty" 28 January 2013http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2013/01/28/chuck-hagels-colleague-so-many-jews-so-much-disloyalty/ =========================================================================================================LISÄYS 4. helmikuuta 2013 Lähemmäksi kotimaata Hasbara-koneisto tulee europarlamentin uuden päätöksen myötä. The Telegraph-lehti on saanut haltuunsa luottamuksellisia asiakirjoja, joista selviää europarlamentin tehneen viime vuonna päätöksen käyttää £2 miljoonaa "lehdistön monitorointiin" sekä "trolli-patrullin perustamiseen". Asiakirjanivaskan nimi on "Political guidelines for the institutional information and communication campaign". Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään maihin, joissa euroskeptisyys on kasvussa. Syinä euroskeptisyyden kasvamiseen asiakirjan laatijat lausuvat arvionaan, että ihmiset ovat huomanneet jyrkän ristiriidan todellisuuden (hyvinvoinnin vaarantuminen, kasvava turvattomuus, taloudellisen vakauden puute) ja EU:n lupausten (vapaus, turvallisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kukoistavat sisämarkkinat) välillä. Ihmiset eivät enää luota EU:n instituutioihin. Tämä näkyy myös siinä, että äänestysinnokkuus europarlamenttivaaleissa on laskenut joka vuosi, todetaan asiakirjassa. "Kvalitatiiviseen media-analyysiin" (= lehdistön valvonta) käytettävä määräraha aiotaan nostaa £1,7 miljoonaan puntaan. Raha tulee jo osittain olemassa olevista budjeteista, mutta loput £787 000 hankittaneen esimerkiksi veroja korottamalla. Toisin sanoen europarlamentti maksattaa kansalaisilla kansalaisiin kohdistetun sensuurin, propagandan ja valvonnan. Trolli-patrulli tulee oikaisemaan eurokriittisten esittämiä "vääriä" tietoja reaaliajassa vaikuttaakseen keskustelun kulkuun, selventää The Telegraph. EU:n oman hasbara-koneiston kouluttaminen alkaa myöhemmin tässä kuussa. Asioita ollaan "korjaamassa" paitsi trolli-patrullin avulla, myös kampanjoimalla "eurooppalaisen identiteetin" puolesta sekä lisäämällä EU-puolueiden rahoitusta. Lähde: The Telegraph - Bruno Waterfield: EU to set up euro-election ´troll-patrol´ to tackle eurosceptic surge http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9845442/EU-to-set-up-euro-election-troll-patrol-to-tackle-Eurosceptic-surge.html 

keskiviikko 31. heinäkuuta 2013

Hallitusohjelma on riittävän joustava kun hallitus niin päättääNykyisen kuuden puolueen hallituksen hallitusohjelman alussa todetaan että hallituksen toimintaa ja kaikkea päätöksentekoa yhdistää kolme keskeistä kokonaisuutta: köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkisen talouden vakauttaminen; sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Näiden hallituksen painopistealueiden määrittelyn jälkeen kymmenessä luvussa määritellään hallituksen talouspolitiikka, ulko-ja turvallisuuspolitiikka, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, hyvinvointipolitiikka, koulutus- ja kultuuripolitiikka, oikeuspolitiikka, ympäristö- ja ilmastopolitiikka, kuntapolitiikka ja halinnonkehittäminen sekä omistajapolitiikka.

Perustuslain mukaan (61§) ennen pääministerin valintaa eduskuntaryhmät neuvottelevat hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston kokoonpanosta. Valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle (62§). Hallitusohjelma on siten keskeinen parlamentarismin ohjausväline. Hallitusohjelma on myös erittäin tärkeä äänestäjien demokraattisen keskustelun ja valvonnan väline. Median kannalta hallitusohjelma on pohjaton artikkeliaiheiden lähde ja synnyttää lukemattomia mielipidevirtoja siitä mitä ja miten hallitus on tehnyt tai olisi pitänyt tehdä.

Nykyajan monitahoisessa globaalissa maailmassa riittävän perusteellinen hallitusohjelma on suomalaisen demokrattisen hallinnon perusväline. Viime aikoina jotkut ovat väittäneet että hallitusohjelma on liian yksityiskohtainen ja kangistaa poliittista päätöksentekoa. Tällöin on tarkasteltava mitä väitteen esittäjä tavoittelee, mitä intressiä nykyistä yleispiirteisempi hallitusohjelma palvelisi. Äänestäjän ja median kannalta nykyinen kaikki tärkeät hallitusasiat sisältävä hallitusohjelma on erittäin hyödyllinen. Hallitusohjelman joku asia voi olla ministerin tai hallitusryhmän kannalta vaikea toteuttaa ja jopa oman näkemyksen vastainen ja siksi vastustushenkea nostattava.

Ministeri Vapaavuori on nyt heinäkuussa 2013 näkyvästi arvostellut hallitusohjelman sitovan hänen toimintaansa liikaa. Hallitusohjelma on erityisen hyödyllinen pääministerin kannalta joka johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta (64§). Tämä hyödyllisyys korostuu eritysesti kuuden puolueen hallituksessa. Onko ministeri Vapaavuori ajatellut vaikeuttavansa puheillaan pääministerin vativaa tehtävää.

Yksittäisen ministerin lennokkaita esityksiä hallitusohjelma voi rajoittaa, mikä on luonnollista koska se ohjaa koko hallituksen yhtenäistä toimintaa – tämä on nimenomaan hallitusohjelman tarkoitus. Hallitus voi myös yhteisesti joustavasti sopia miten jokin hallitusohjelman asia toteutetaan noudattaen kuitenkin ohjelman perustavoitetta. Joustavuutta osoittaa myös se että keskeisessä talouspoltiikan asiassa hallitusohjelmassa on todettu: ”Hallitus sitoutuu toteuttamaan lisäsopeutustoimia mikäli valtion velan bkt-osuus ei näytä kääntyvän laskuun ….” (katso kohta 2.1).

Hallitusohjelman toteuttaminen on vaikeutunut kun maailman taloustilanne on kehittynyt kesäkuussa 2011 arvioitua heikommin (ohjelma on päivätty 22.06.2011). Talouden tilanne rajoittaa useiden hallitusohjelman kohtien toteuttamista. Tämä merkitsee sitä, että hallitusta voidaan myöhemmin arvostella hallitusohjelman puutteellisesta toteuttamisesta. Demokratian ja äänestäjän kannalta on tärkeää, että hallitus avoimesti selvittää mitä rajoituksia maailman talouden tilanne asettaa hallitusohjalman toteuttamiselle, mitkä asiat siirtyvät myöhempään ja mitä asioita toteutetaan aiottua suppeammin. Tämä asettaa myös median kovalle koetukselle ja vaatii journalisteilta ammattitaitoa tulkita maaimantalouden vaikutuksia Suomeen oikein

Lopuksi totean että minusta Kataisen hallituksen hallitusohjelma liitteineen on erinomainen ja joustava johtamisvälinen kun hallitus niin päättää. Tämän sanon luettuani kaikki hallitusohjelmat Paasion II ja Sorsan I hallituksen ohjelmista alkaen. Toimin näissä hallituksissa pääminsteri Sorsan ja muiden ministerien ertyisavustajana erityisesti talouspolitiikassa ja mm. valtiovarinministeriön johtoryhmässä ja SDP:n talouspoliittisessa työryhmässä. Paasion ja Sorsan hallitukset toimivat niin menestyksellisesti että gallupp-kannatus nousi tänä aikana noin 24 prosentista yli 30.


Jarkko Rahkonen, Espoo

sunnuntai 7. huhtikuuta 2013

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön merkittävä EUpuhe


Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö piti merkittävän puheen Boaon kokouksessa 07.04.2013. Alla ote puheesta, jossa hän käsittelee yhteisesti demokraattisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamisen tärkeyttä. ”Kauniita sääntöjä voimme suunnitella meille, mutta ne eivät johda mihinkään ellemme osaa elää sääntöjen mukaisesti”.

Olen itse tehnyt eurokriisin ratkaisemisesta vastaavan esityksen marraskuussa 2011 SDP:n puoluekokoukselle 2012 -siksi tämä ote. http://jarkko-rahkosenblogi.blogspot.fi/2012/02/eun-talouskriisissa-noudatettava.html


********************

Speech by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the Structural Reform Revitalize the Core Competitiveness of EU – Roundtable at Boao Forum for Asia, 7 April 2013 http://www.president.fi/Public/default.aspx?contentid=274031&culture=fi-FI

Alla ote Sauli Niinstön merkittävästä EU-puheesta joka ansaitsee laajan julkisen käsittelyn Suomessakin/JR
But rules alone mean little unless necessary self-discipline and trust exist. It can be argued that we actually had a sufficient number and quality of rules. But many of us seriously lacked self-discipline and, consequently, trusteroded as well. We can design beautiful rules for ourselves, but they lead nowhere unless we can live according to them. A community of empty slogans would not stand the test of time. And history will test all of our slogans.
I am confident that revitalizing the EU and its competitiveness is not onlyabout economics. At its core, it is about politics. Our economic problems cannot be solved in a technocratic or juridical manner, however nice or handy that might sound. They have to be solved through a democraticpolitical negotiation within and between the European societies. Without thisour social cohesion and stability will be put at risk – and this would cause another wave of problems to emerge.”

maanantai 27. helmikuuta 2012

Kohtuuhintaisia asuntoja reilusti lisää

Tämä blogi käsittelee enemmän talousasioita. Lisäksi minulla on toinen blogi. Sieltä löytyy mm. kirjoitukseni kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisesta ja hallituksen asuntopolitiikan tehostamisesta.

Kirjoituksessa esitetään valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien omistamaa yhtiöitä asuntotuotantoa rahoittamaan ja tarvittavien maa-alueiden hankintaan ja se löytyy täältä.

EU:n talouskriisissä noudatettava perussopimusta

Seuraavassa on aloitteeni SDP:n toukokuun puoluekokoukseen. Aloite on kirjoitettu marraskuussa 2011. Tämän jälkeen helmikuussa 2012 on tehty Kreikalle toinen 130 miljardin euron lainapaketti sekä Suomen osuuden vaakuussopimus. Juridinen päätös on vielä auki. Tiivistetysti voisi sanoa, että EU:n kriisi on poliittinen kriisi, ei euron kriisi.

**HUOM! Tänään 03.03. Sixten Korkman sanoi TV1:n aamutv:ssä samaa kuin alla kirjotuksessani,jopa samoja sanoja käyttäen, Kreikan lainottamisella EU:n johtovaltiot halusivat suojella Saksan ja Ranskan pankkeja. Kreikan lainottamisen sijaan se olisi pitänyt päästää velkajärjestelyyn, jolloin Saksan ja Ranskan pankit olisivat joutuneet sijoittajan vastuuseen Kreikalle lainaamistaan varoista. Tarvittaessa Saksan ja Ranskan valtioiden olisi pitänyt pääomittaa pankkejaan
Alla olevaa kirjoittaessani marraskuussa vstaavaa ei ollut kirjoitettu vielä suomalaisissa lehdissä eikä asiasta päättävät politiikot tunteneet Kreikka-päätöstensä taustaa. Tämä koskee myös SDP:n puoluetoimiston virkailijoita niiden laatiessa vastausta aloitteseeni

EU:n poliittinen kriisi on noudattamalla talouspolitiikssa EU:n perusopimusta


Euroopan poliittinen kriisi marraskuussa 2011 johtuu EU:n talouspolitiikan hajanaisuudesta ja päättämättömyydestä. EU antaa finanssimarkkinoiden johtaa EU:n valtiot vuoron perään talouskriisiin, kun finassimarkkinoiden sallitaan ohjata bondeja (lainapapereita) niin, että eri valtioiden tarvitsemien lainojen (bondien) korot nostetaan selvitystilan aiheuttamalle tasolle.

Demokraattisten valtioiden on palautettava niille kuuluva valta itselleen ja johdettava valtioita ja niiden taloutta, joka tarkoittaa mm. että finanssimarkkinoille määrätään rajat joiden puitteissa finanssimarkkinat voivat vapaasti toimia. Perustana tulee olla vuosisatoja voimassa ollut periaate ”valtio ei voi mennä konkurssiin” verotusoikeutensa ansiosta. EU:n johtamisen heikkoudesta tästä periatteesta on oltu luopumassa vuonna 2011. Edelleen Yhdysvallat, Kiina, Japani ja useimmat muut oman valuutan valtiot noudattavat em. ikivanhaa periaatetta ja vaikuttavat valtion omalla talouspolitiikalla velanottoonsa ja maksamaansa korkoon. Tämä voidaan perustella taloustieteessä tässä esitettyä monisanaisemmin.

EU:n perusopimuksessa on määritelty yläraja valtion velkaantumiselle suhteessa kansantalouden tuotantoon (BKT). Jäsenvaltioiden tulee itsenäisesti johtaa talouspolitiikkaa perussopimuksen puitteissa. Perussopimuksessa on myös kielletty valtion tilinylitysoikeudet ja luottojärjestelyt EU:n toimielinten ja muiden jäsenvaltioiden tai niiden määräyksessä olevien yhteisöjen hyväksi. Kiellettyä on myös ”että Euroopan keskuspankki tai jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit hankkivat suoraan velkasitoumuksia jäsenvaltioilta tai niiden määräysvallassa olevilta yhteisöiltä”. Perusopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä.

Suomi ja SDP on EU-oikeuden suojassa, kun se vaatii em. perusopimuksen noudattamista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että EU:n tulee taas (uudestaan) vaatia niiden yksityisiä luottolaitoksia (ja niiden omistjia) viime kädessä vastaamaan jäsenvaltioille myöntämistään lainoista mikäli lainan ottajavaltio ei kykene lainasta vastaamaan. Kun EU ilmoittaa selkeästi ryhtyvänsä periaatetta noudattamaan myös kohtuuttomat valtionlainojen korkovaatimukset poistuvat. Näin poistuu myös finssimarkkinoiden keinottelu, jossa myönnetään korkeatuottoisia lainoja ja jossa jätetään riskit eli luottotappiot heikkojen valtioiden veronmaksajien maksettavaksi. Kun näitä korkean koron ja heikon vakuuden lainoilla ovat spekuloineet mm. Ranskan ja Saksan pankit, on EU:n johdossa syntynyt yritys saada koko EU (tai ainakin euromaat) maksattamaan riskien laukeaminen tilanteeseen syyttömien maiden veronmaksajilla.

SDP:n tulee vaikuttaa Suomen valtion EU-politiikkaan perusopimuksen noudattamiseksi tarvittaessa EU-oikeuden ja EU-tuomioistuimen kautta. Samalla tulee vaatia EU:n talouspolitiikan täsmentämistä ja jäntevöittämistä voimassa olevan perusopimuksen useiden eri säännösten nojalla. EU ja sen johtovaltiot eivät voi vapautua laatimastaan ja sopimastaan EU:n perusopimuksesta noin vain tai vetoamalla sen muuttamiseen. Suomen on vaadittava euron puolustamista kaikin keinoin sillä EU:n vakaa talouspolitiikka ja luotettava eurovaluutta on Suomen, koko EU:n ja globaalin talouden etu.


Laati 28.11.2011 Jarkko Rahkonen. Hyväksynyt 29.11.2011 Kauklahden sos.dem.yhdistys ry.